27 Jun 2009

Ikhtilat.


Pergaulan antara lelaki dan wanita "ikhtilat": Apa sempadannya? Realiti hari ini menyaksikan manusia lelaki dan wanita telah bolos daripada pegangan agamanya sebagaimana bolosnya anak panah dari busarnya. Sifat, sikap, adab dan disiplin pergaulan jauh sekali daripada ajaran Islam.

Dalam fenomena seperti ini perkataan ikhtilat "pergaulan antara lelaki dan wanita ajnabi" tentu sekali menjadi persoalan yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan keutuhan agama. Oleh kerana itu ulama-ulama Islam satu masa dahulu secara tegas menghukumkan masalah ikhtilat di sekolah, di pasar dan di mana-mana tempat adalah haram. Wanita lslam pula dididik agar mengutamakan rumah daripada pekerjaan. Oleh kerana itu isu wanita bekerja dan apatah lagi berpolitik adalah satu isu yang ditegah pada satu masa dahulu. Sejajar dengan Firman Allah yang bermaksud: "Dan tetaplah kamu di rumah-rumah kamu."


Apakah ikhtilat itu haram? Fiqh semasa pada kali ini akan menghuraikan hukum pergaulan antara lelaki dan perempuan dalam berbagai sempena dari segi dalil, skop perbincangan dan batas-batas pergaulan. Contohnya wanita di tempat kerja, di pasar, di pentas dan bergelut di bidang politik. Adakah ia harus melakukan kerja-kerja yang seperti itu padahal dia terpaksa bergaul, bercakap dan bersemuka dengan bukan muhram dan bukan kaum sejenis mereka. Fenomena seperti ini diistilahkan oleh ulama kini sebagai: "ikhtilat".

Oleh itu untuk menghurai persoalan ini kita perlu terlebih dahulu menghurai perkataan ikthilat dari segi bahasa dan syariat.

Dari segi bahasa, ikhtilat bererti: meramukan, menggaul sesuatu dengan sesuatu yang lain yakni mencampurkannya.

Istilah syariat yang dimaksudkan dalam perbahasan ini ialah:
Percampuran wanita dengan lelaki iaitu perkumpulan mereka pada satu tempat, sama ada dalam bentuk kumpulan atau bersendirian.

Percampuran di satu tempat selalunya menyebabkan mereka bertemu antara satu sama lain, berpandangan dan bertegur sapa. Apa hukum ikhtilat dalam konteks yang seperti? Ikhtilat seperti yang dijelaskan pada asalnya adakah haram atau halal?

Untuk mengetahui jawapan, kita utarakan pertanyaan berikut: Adakah wanita sepenuhnya seperti lelaki dalam bercampur dengan lelaki ajnabi? Yakni adakah percampuran mereka dengan lelaki sama dengan percampuran lelaki dengan lelaki, tanpa ada perbezaan?Jawapannya ialah; Tidak, secara pastinya tidak. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahawa pergaulan wanita dengan lelaki sama dengan pergaulan lelaki dengan lelaki. Kerana asasnya pergaulan lelaki sesama lelaki adalah harus, tetapi pergaulan lelaki dengan wanita tidak begitu. Maka kalau itu asasnya, pergaulan lelaki dan wanita adalah haram, bukan harus.

Setelah kita mengetahui asal hukum pergaulan antara leiaki dan perempuan adalah haram, maka la adalah suatu perkara yang wajib dihindarkan kecuali dalam keadaan terpaksa atau keperluan yang mendesak. Syeikh Abd. Karim Zaidan dalam kitabnya `al-mufassat fi al-mar ah' yang masyhur menyebutkan contoh-contoh keadaan tersebut seperti di bawah:


Pertama: Harus kerana terpaksa (dhorurah)


Ikhtilat yang berlaku kerana tekpaksa seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dengan katanya: Berkata ahli mazhab Syafei: Tidak ada perbezaan dalam pengharaman khulwah (berdua-duaan) sama ada dalam solat atau selainnya. Dikecualikan daripada hokum ini kedaaan-keadaan dhorurat, seperti jika seseorang lelaki ajnabi mendapati seorang wanita ajnabi bersendirian di jalan, jauh daripada kumpulan manusia tersebut jika dibimbangi keselamatannya, maka pada ketika itu wajib tanpa khilaf. Antara contoh dhorurah yang lain ialah seperti seorang lelaki ajnabi melarikan wanita dengan tujuan menyelamatkannya daripada diperkosa, jika itu adalah satu-satu jalan untuk menyelamatkan wanita tersebut.


Kedua: Harus kerana keperluan (hajat)

Ulama berkata, hajat mengambil peranan dhorurah dalam mengharuskan perkara yang haram. Di sana dicatatkan beberapa keperluan yang dianggap mengharuskan ikhtilat antara lelaki dan perempuan.

1. Ikhtilat kerana urusan jual beli yang dibenarkan oleh syarak. Harus bagi wanita bercampur dengan lelaki semasa berjual-beli, melakukan tawar-menawar, memilih barang dengan syarat tidak berlaku khulwat (berdua-duaan) dan memelihara adab-adab pergaulan.

2. Ikhtilat kerana melakukan kerja kehakiman. Wanita harus menjadi hakim dalam perkara selain hudud di sisi Hanafiah dan dalam semua perkara di sisi az-Dzohiriah dan Imam at-Tobari. Sudah termaklum kerja sperti ini mengundang percampuran dengan kaum lelaki yang terdiri daripada pendakwa, tertuduh, saksi dan lain-lain.

3. Ikhtilat kerana menjadi saksi. Islam mengharuskan wanita menjadi saksi dalam kes berkaitan dengan harta dan hak-haknya. Seperti dinyatakan dalam ayat akhir surah al-Baqarah. Menjadi saksi akan mendedahkan diri kepada percampuran dengan lelaki ajnabi.

4. Ikhtilat kerana amar ma'ruf nahi munkar.
Ibnu Hazmin telah menyebutkan dalam kitabnya `al-Muhalla' bahawa Umar al-Khattab r.a. telah melantik al-Syifa' menjadi penguatkuasa perbandaran. Sudah tentu beliau akan bercampur dengan lelaki ketika menjalankan tugasnya.

5. Ikhtilat kerana melayan tetamu.
Harus bagi wanita melayan tetamu bersama suaminya dan jika ada alasaan yang syar'ie seperti tujuan memuliakan tetamu dan sebagainya walaupun terpaksa bercampur dengan tetamu. Dalam hadis Bukhari, ada diriwayatkan bahawa Ummu Usaid melayani Rasulullah s.a.w. dengan menghidangkan makanan dan menuangkan minuman untuk baginda.

6. Ikhtilat kerana memuliakan tetamu dan jika perlu makan bersamanya. Harus bagi wanita makan bersama tetamu kerana tujuan memuliakan tetamu atau tujuan lain yang syar'ie Muslim meriwayatkan kisah satu keluarga yang ingin memuliakan Rasulullah s.a.w dan bertamukan baginda. Oleh kerana makanan yang sedikit, mereka memadamkan api dan memperlihatkan bahawa mereka makan bersama-sama banginda. Ini bereri bahawa orang ansor dan isterinya itu duduk bersama tetamu untuk makan bersama, walaupun mereka tidak makan, kerana mengutamakan tetamu.

7. Ikhtilat dalam kenderaan awam. Harus bagi wanita keluar rumah kerana menunaikan kerja-kerjanya yang diharuskan, walaupun terpaksa bercampur dengan lelaki ajnabi, seperti keluar untuk menziarahi dua ibu-bapanya, membeli-belah dan ke hospital, meski pun ia terpaksa menaiki kenderaan awam yang menyebabkan berlaku percampuran dengan penumpang lain dari kalangan lelaki ajnabi, dia mungkin duduk atau berdiri ditepinya. Percampuran ini diharuskan oleh keperluan yang syar'ie.

8. Ikhtilat kerana kerja-kerja jihad. Antara contoh pergaulan sewaktu jihad ialah seperti membawa air, merawat pesakit dan seumpamanya. Semua perkara tersebut adalah harus dilakukan oleh wanita kerana maslahah syariah. Bukhari menyebut dalam sahihnya daripada Ar Rabei binti Muawwiz katanya: Kami bersama Nabi s.a.w. merawat pesakit, memberi minum dan menghantar jenazah yang terbunuh ke Madinah.

9. Ikhtilat untuk tujuan belajar atau mendengar nasihat. Antara suasana yang diharuskan , ikhtilat dengan tujuan mengajar agama kerana Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. keluar pada satu hari raya dan sembahyang dua rakaat. Setelah selesai solat baginda berpusing mengarah wanita. Baginda menasihati mereka dan menyuruh mereka bersedekah, bersama baginda ialah Bilal.

10. Ikhtilat dalam suasana yang telah menjadi adat kebiasaan. Tersebut dalarn kitab Muwatta persoalan: Adakah harus bagi wanita makan bersama hamba atau lelaki bukan muhramnya? Berkata Malik: Tidak ada halangan pada perbuatan tersebut, jika dalam ruang uruf bahawa wanita makan bersama lelaki tersebut. Kadang-kadang wanita makan bersama suami dan mereka yang sering makan bersama suaminya. Antara contoh yang berlaku pada zaman ini ialah percampuran sewaktu menziarahi sanak saudara atau rakan taulan.Dalam suasana yang seperti ini akan berlaku percampuran antara lelaki dan perempuan dalam satu bilik, makan pada satu meja dan sebaginya. Ini semua diharuskan selama terpelihara adab-adab Islamiah.


Adab-adab dalam bergaulan antara lelaki dan wanita

Walaupun pergaulan dibenarkan oleh syariat dalam suasana terpaksa dan keperluan, namun Islam telah meletakkan adab-adab dan disiplin dalam pergaulan lelaki dan wanita. Perkara-perkara inilah yang akan mengekang sikap-sikap serong dalam pergaulan antara wanita ajnabi dan lelaki. Kita perlu mengukur adakah pergaulan kita sekarang ini, sama ada di tempat kerja, dalam kenderaan awam, ketika membeli belah, bersiar-siar, berpolitik, amal-amal sosial, aktiviti-aktiviti luar dan lain-lain bertepatan dengan ajaran dan prinsip agama kita Islam. Sikap yang tidak mengikut lunas-lunas Islam lambat laun akan mengundang akan kecelakaan.


Adab yang perlu dijaga oleh lelaki dan perempuan.

1. Ucapan yang makruf dan sopan. Firman Allah: Dan ucaplah kata-kata yang makruf. Maksudnya, mereka ditegah sama sekali mengucapkan kata-kata yang janggal pada pandangan susila atau berbentuk sendaan dan sia-sia.

2. Menundukkan pandangan. Dalam surah an Nur menyuruh lelaki dan wanita menundukkan pandangan masing-rnasing khususnya dalarn suasana takutkan fitnah.

3. Mengelakkan daripada berhimpit dan bersesak-sesak.
Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ummu Salamah bahawa Rasulullah (s.a.w.) setelah memberi salam beliau tidak terus bangun. Ini untuk memberi peluang kepada wanita keluar dahulu. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah (s.a.w. ) bersabda: Janganlah sekali-kali seseorang lelaki bersendirian dengan seorang wanita kecuali jika ia mahramnya.

4. Menghindari tempat shubhat.
Sabda Rasulullah SAW: Tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu.... (Riwayat Bukhari). Adab khas untuk wanita.

5. Iltizam dengan pakaian Islam.
Firman Allah: Wahai Nabi katakanlah kepada isteri dan anak-anak perempuan kamu supaya melabuhkan jilbab mereka. Dan firmannya lagi: Janganlah kamu bertabarruj (bersolek) sebagaimana kaum jahiliah bertabrruj.

6. Serius dalam ucapan. Tidak `mengada-ngada` atau bermanja-manja dalam percakapan.Firman Allah: Dan janganlah kamu merendahkan (melunak dan memanja-manjakan) percakapan, yang menyebabkan mereka yang sakit hatinya terdetik untuk menggodamu.

7. Menjaga pergerakan. Tidak harus mereka memperlihatkan liuk lituk dan lenggan lenggok yang menggoda. Firman Allah: Janganlah mereka menghentak kaki untuk menarik perhatian kepada perhiasan yang mereka sembunyikan. Daripada pembentangan di atas ternyata bahawa rnenjadi pengacara majlis, peragawati, penyanyi dan penari adalah haram kerana tidak menepati syarat-syarat yang telah di tetapkan oteh ulama lslam. Wallahua'lam.

14 Jun 2009

Tahniah Remaja KRIMSAK!!


6 - 9 Jun 2009
Hutan Lipur Ulu Bendul, NS

Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah s.w.t yang telah mengizinkan berlangsungnya Jambori Remaja Muslim Nasional 2009 di Hutan Lipur Ulu Bendul, NS. Dengan bertemakan "Muda untuk Berjasa" yang amat bertepatan dengan peranan remaja sebagai pewaris pimpinan dan dakwah di masa hadapan.

Jambori ini telah disertai oleh 285 orang peserta dan 20 fasilitator dan urusetia dari seluruh pelusuk negara dan juga Pengarah KRIM Pusat, Mejar Nazri sebagai Kem Komandan.

Para peserta telah dibahagikan kepada 12 kumpulan yang bertemakan nama para sahabat yang sepatutnya menjadi qudwah dan ikutan remaja masakini. Pelbagai aktiviti menarik telah berjaya dijalankan seperti mendaki Gunung Angsi, pertandingan kawad, memasak, membina kubu dan juga war game, water game dan ball game serta pelbagai lagi aktiviti yang telah banyak menguji fizikal, kreativiti dan kerjasama para peserta.

Aktiviti khidmat masyarakat

Pertandingan memasak

Malam terakhir Jambori menyaksikan aktiviti yang amat menarik iaitu Malam Kesenian Remaja Muslim yang telah menyerlahkan kreativiti setiap kumpulan dengan pelbagai budaya dari setiap negeri masing-masing.

Malam Kesenian Remaja Muslim

Majlis penutup telah dirasmikan oleh Pengarah Jabatan Hal Elwal Islam Negeri Sembilan (JHEINS) dan turut dihadiri oleh tetamu kehormat seperti Presiden ISMA, Ustaz Abdullah Zaik dan juga Pengarah Aman Palestin, Dr Zainur Rashid.

Acara penutup juga telah menyaksikan penyampaian hadiah kepada setiap kumpulan berdasarkan prestasi masing-masing dan telah dimenangi oleh kumpulan Abu Hurairah sebagai juara dan Abu Zar Al-Ghiffari di tempat ke-5 yang merupakan wakil dari KRIM Shah Alam Klang.

Tahniah Remaja KRIMSAK!

Semoga aktiviti-aktiviti KRIM dapat terus maju kehadapan dalam usaha untuk membentuk remaja menjadi Generasi Harapan. Jazakallah.

Media KRIMSAK

[ Gambar Jambori boleh didapati di Galeri KRIMSAK ]

Ustaz Fathi Yakan Meninggal Dunia

Ustaz Fathi Yakan

Ketua جبهة العمل الاسلامي, mantan ahli parlimen Lubnan Dr Fathi Yakan meninggal pada usia 76 tahun setelah bergelut dengan penyakitnya.

Dr Fathi Yakan lahir pada tahun 1933 di kota Tripoli di Lubnan Utara merupakan salah seorang yang paling penting bagi gerakan Islam di dunia Islam, seorang pengasas gerakan Islam di Lubnan sekitar 50an. Beliau memiliki kerjasama penting untuk memperkuatkan ideologi Islam dari gerakan Islam di dunia Arab.

Beliau melahirkan sejumlah karya, termasuk “Apa Ertinya Saya Menganut Islam” dan “Masalah Dakwah dan Pendakwah” dan “Persepsi Yang Dinamis Dalam Kerja-kerja Islam” yang telah diterjemahkan banyak dalam bahasa asing lainnya.

Beliau menyertai pilihanraya parlimen pada tahun 1992 dan memenangi kerusi bagi puak sunni di Tripoli. Pada tahun 1992 juga beliau merupakan salah seorang peserta Muktamar Islam Antarabangsa.

Peranan beliau di Libanon, sebagai seorang yang patriotik dan menyatukan untuk menghindari perselisihan di antara rakyat Lubnan, terutama antara kekuatan mejoriti dan minoriti.

Semoga Allah merahmati roh dan menerima amalnya yang telah memberi sumbangan besar dalam dakwah di era baru ini. Al-Fatihah.

– Inna Lillah Wa Inna Ilaihi Raji’un –

Sumber : ISMA DHL

02 Jun 2009

Belia Remaja Berwawasan Penggerak Kejayaan

Mereka belia harapan ummah

“Belia Berwawasan Penggerak Kejayaan”, begitulah tema Hari Belia tahun ini. Belia seperti yang ditakrifkan oleh Kementerian Belia dan Sukan ialah golongan yang berusia antara 15 hingga 40 tahun. Definisi ini selaras dengan dengan takrif yang diberikan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Di dalam Islam, belia ditakrifkan ketika mencapai umur baligh. Al-Quran mengungkapkan belia sebagai ‘fityah’ merujuk generasi al-Kahfi. Manakala di dalam hadis disebut sebagai ‘syabbun’ atau ‘syabab’ yang diinterpretasikan sebagai pemuda.

Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia hingga akhir tahun 2008, didapati jumlah belia Malaysia ialah 16 juta orang. Angka ini memberikan maksud dan makna bahawa belia merupakan aset berharga bagi negara dan umat. Kepedulian negara terhadap pembangunan belia menunjukkan keseriusan kita melihat bakal pewaris kepimpinan negara pada masa depan. Apatah lagi gerakan Islam dan NGO dakwah harus menyediakan pelan induk pembangunan belia atau modul-modul peningkatan diri samada bersifat soft skills atau hard skills bagi mengisi ruang-ruang menyiapkan mereka untuk mengepalai tampuk pemerintahan negara dan umat.

Hari ini para belia diberikan satu tasawwur dan imej negatif. Belia seringkali dikaitkan dengan isu-isu keruntuhan moral, budaya hedonistik, kecelaruan identiti, pengangguran dan penyimpangan hidup. Ditambah pula dengan pengaruh serangan siber terhadap identiti dan pemikiran para belia sehingga mereka hilang dan rapuh daya ketahanan diri. Pelbagai gelaran diberikan sepert “Mat Rempit”, “Mat Gian”, “Samseng Jalanan”, “bohsia”, “bohjan”, “kaki lepak” dan sebagainya. Ini memberikan gambaran buruk terhadap masa depan negara dan umat. Ia juga sekaligus menyaksikan kegagalan kita dalam mengangkat martabat dan harakat generasi belia.

Sebenarnya para belia di sepanjang perjalanan sejarah telah merakamkan pelbagai sumbangan dan kejayaan apabila ia memiliki hamasah syabab (semangat kepemudaan) disulami dengan keimanan dan keilmuan. Merekalah perwira dan tokoh yang memimpin pelbagai perubahan samada dari sejarah Islam mahupun sejarah barat.

Tokoh-tokoh besar seperti Saidina Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, Usamah bin Zaid, Umar bin Abd. Aziz, Uqbah bin Nafi’, dan Qutaibah al-Baakhily adalah sebahagian daripada generasi belia silam. Semangat dan ruh mereka meresap ke dalam jiwa Salahuddin al-Ayyubi, Muhammad al-Fateh yang membuka kota Konstantinople dan Sang Mujaddid abad ke-21 Al-Imam Hasan Al-Banna serta para pemuda lain selepasnya.

Belia juga telah membuktikan merekalah di barisan hadapan dalam setiap pertempuran perang dan di perbatasan perajurit di medan-medan jihad. Medan Badar, Uhud dan Khandak menjadi saksi sejarah keperwiraan mereka. Dalam abad kini, para belia dari Ikhwan telah terlibat dalam perang menentang Israel, meruntuh rejim tirani di Indonesia, bangkit menolak normalisasi dengan Yahudi di Jordan dan terkini mempertahankan bumi Ghazzah dari penjajah Israel.

Tidak lupa juga sekalung tahniah kepada para belia di Malaysia yang menjayakan himpunan 10,000 orang di Rapat Umum “Save Gaza” dan 3000 orang lagi di Konvensyen Berakhirnya Agenda Zionis. Sesungguhnya belia mempunyai masa depan cemerlang bagi menggerakkan kejayaan dengan syarat mereka memiliki thinking capability (keupayaan berfikir), self-development (pembangunan kendiri) dan keupayaan melakukan inovasi dan kreativiti. Di samping itu para belia juga perlu disuntik dengan kekuatan iman, penguasaan ilmu serta latihan kepemimpinan.

Imam Hasan Al-Banna menyebut rahsia kekuatan belia sebagai pelopor kebangkitan umat pada ciri-ciri berikut:

1. Kemahuan yang tinggi yang tidak mampu digugat sebarang kelemahan.

2. Kesetian sejati yang tidak mengenal erti kompromi dan pembelotan.

3. Pengorbanan agung yang tidak mengenal erti tamak dan kedekut.

4. Memahami prinsip, menyakininya dan menghormatinya.Antara pemuda-pemuda ulung dalam sejarah:-

Sultan Muhammad Al-Fateh yang membuka Konstantinopel pada umur 20an

Hassan Al Banna pada umur 22 tahun telah menubuhkan Ikhwanul Muslimin yang kini menjadi satu role model kepada gerakan-gerakan Islam seluruh dunia


Semoga kita dapat meneladani dan menyelusuri ibrah kisah pemuda al-Kahfi berdepan sang raja zalim bernama Daqyanus, menggali sejarah keperwiraan dan kepahlawanan pemuda generasi al-Quran, menyanjung ketabahan generasi Ghazzah. Semunya bermula dengan belia dan pemuda kerana mereka tunggak kepada sesebuah negara.Hanya dengan menyediakan metodologi pendidikan berkesan dan perancangan pembangunan belia, kita mampu memunculkan mereka di pentas dunia sebagaimana kita membaca kisah pemuda al-Kahfi biarpun ditelan zaman, di sepanjang sejarah dan di seantero dunia, dulu, kini dan selama-lamanya.

 
Powered by Blogger